hétfő, november 18, 2019
Kezdőlap Blogbejegyzések Karriertanácsok Konfliktuskezelés a munkahelyen: útmutató projektben dolgozók számára

Konfliktuskezelés a munkahelyen: útmutató projektben dolgozók számára

Olvasási idő 4 perc

Egy sokszínű csapatban elkerülhetetlenek az apró-cseprő összezörrenések, a kisebb-nagyobb konfliktusok. Teljesen természetesek a kollektíva közti nézeteltérések, hiszen egyetlen projektmenedzser sem várhatja azt el a beosztottjaitól, hogy mindenben tökéletesen egyetértsenek egymással. A csapatmunka Achilles-sarka éppen ott van, hogy az egymás közti különbségek a kollektíva épülését és ne a demoralizálását szolgálják.

A konfliktusok irányát a munkahelyi projektmenedzserekterelhetik optimális mederbe, megőrizve ezáltal az egészséges dolgozói légkört, és végső soron a vállalkozás és a személyes karrier sikerének fenntartását.

Mit jelent a konfliktuskezelés?

A konfliktuskezelés egy olyan készség, mely magában foglalja a konfrontációk taktikai és konstruktív kezelését. Célja az, hogy minden érdekelt fél álláspontjának tiszteletben tartása mellett pozitív végeredményt kínáljon a kollektíva közti viták és nézeteltérések feloldására.

Konfliktusok adódhatnak a munkatársak, a céges partnerek, de az ügyfelek között is. Egyes összezörrenések rövid életűek, mások hosszabbak, egyben azonban megegyeznek: mindegyikük differenciált beavatkozást igényel.

A konfliktuskezelés típusai a beavatkozás igénye alapján lehetnek:

 • Megelőző intézkedésekMunkahelyi környezeti változtatások Munkahelyi szerepváltoztatásFelvilágosító és képzési tréningekKonfliktuskezelési politika kialakításaKollektívával beszélgetés, problémák feltérképezése
 • Alternatív vitarendezésNem hivatalos megbeszélésKözvetítésBékéltető tárgyalásDöntőbíráskodás

Megelőző intézkedések
A konfliktusokba történő vezetői beavatkozás bizonyos esetekben hatékony lehet, ám ez sokszor idő- és emberi erőforrás igényes feladat. Szerencsére számos megelőző intézkedés létezik, melyek a feszültség feloldásának, illetve a konfliktus kockázatának minimalizálására alkalmazhat.

Munkahelyi környezeti változtatások: A zsúfolt, zajos vagy sötét iroda és munkaterület óhatatlanul stresszhelyzet kialakulásához vezet. A feszült légkör és a munkahelyi konfliktus pedig kéz a kézben járnak. Amennyiben a feltételek adottak, a problémák csökkentése, illetve megszüntetése érdekében alakítsa át vagy optimalizálja a munkavégzési területet.

Munkahelyi szerepváltoztatás: A korai szakaszban felismert konfliktus számos esetben orvosolható a munkajelleg, illetve a munkakör megváltoztatásával. Ez a javító intézkedés abban az esetben is optimális lehet, ha a konfliktus feloldására történő beavatkozás sikertelennek bizonyul.

Felvilágosító és képzési tréningek: A foglalkozások többrétű megoldást kínálnak. Egyrészt biztosítják a munkahelyi szerepek elsajátítását, másrészt felhívják a figyelmet a munkatársak közötti egyenlő bánásmód fontosságára. Harmadrészt pedig segítenek a kialakult (vagy kialakuló félben lévő) munkahelyi konfliktus megfelelő kezelésében.

Konfliktuskezelési politika kialakítása: A munkahely lefektetheti (akár írásban is), hogy a vállalat zéró toleranciával lép fel a visszaélésekkel szemben, továbbá a harmonikus légkör visszaállítása érdekében aktívan közreműködik a konfrontáció feloldásában. Bátoríthatja a munkavállalókat a kialakulóban lévő konfliktus, a korai aggodalmak és panaszok megosztására a helyzet elmérgesedésének megakadályozása érdekében, ha a vezető nyitott és lehet hozzá fordulni.

Ha ön került munkahelyi konfliktusba

Igyekezzen mindig megtartani a nyugalmát, ha kell számoljon el háromig mielőtt válaszol. Nagyon nehéz egy konfliktusban megőriznie a nyugalmát, ahol nem az ön hibájából alakult ki a, azonban mutassa meg, hogy kész együttműködni és segíteni a helyzete. Ha a munkahelyi vezetője látja, hogy ön mindent megtett a helyzet érdekében, akkor ön mellé fog állni.

Nem hibá van az a mondás, hogy az kiabál akinek a háza ég!

Sajnos vannak olyan emberek a projektben, akivel nehéz együtt működni, és bizonyára ő is tudja magáról, azonban sokszor nem hajlandó ezen változtatni. Sokszor a vezetőség szemet huny emiatt, mert lehet nem foglalkozik eléggé a csapattal. Ebben az esetben a legrosszabb, ha szembeszáll vele. Ha annyira rontja a csapatmorált, legyen ön az első aki lép, ha az egészsége rovására menne, keressen új munkahelyet.

Problémák feltérképezése

Időnként hasznos egy kávé mellett beszélgetni a kollégákkal, hogy hogyan érzik magukat, milyen a projektmorál. Itt egy-egy apró elejtett szó, sok útmutatást tud adni, hogy mi is a helyzet a projektben. Egy jó vezető már a sorok között olvas. Ezután kapcsolatban kell lépni a felekkel és megoldást kell keresni. Akár külön, akár mindkét féllel egyszerre leülni és beszélni. Az alábbiakban a vitarendezések lehetséges megoldási kerülnek felsorolásra.

Alternatív vitarendezés
A konfliktusokkezelésére irányuló legteljesebb erőfeszítések ellenére is előfordul, hogy egy-egy munkavállaló képtelen feszültségmentesen együtt dolgozni társaival. Az így kialakult helyzeteket alternatív vitarendezéssel tudja feloldani: a cél a kihívást jelentő magatartás hatékony kezelése kompromisszummal vagy vezetői állásfoglalással.

Nem hivatalos megbeszélések: Ezeket akár ön, akár másik vezető, de az egymással konfliktusban álló kollégák is megszervezhetik, noha a munkahelyi projektmenedzserjelenléte ez esetben is elengedhetetlen. A megbeszélés során elsősorban a vita pártatlan moderátoraként, mint vezető vegyen részt. Ön legyen a garancia a született megállapodások és kompromisszumok betartására.

Közvetítés: A közvetítő megbeszéléseket folytat és megállapodásokat köt az ellenérdekelt felekkel a kérdések tisztázása érdekében. A közvetítőnek képesnek kell lennie a konfliktusban állók bátorítására annak kapcsán, hogy a konfrontálódók nyugodt körülmények között üljenek le és beszéljék át a vitás kérdéseket. A közvetítő vezetőként akár ön, akár egy külső szakember is lehet.

Úgynevezett békéltető tárgyalás: A békéltető tárgyaláson ugyan nem kötelező érvényű a megjelenés, mégis egy szinttel hivatalosabb vitarendező fórum, mint a nem hivatalos megbeszélés. Rendszerint a vitás felek mellett az összes vezető beosztású személy és az érdekképviseletek is jelen vannak.

Döntőbíráskodás: A korábbi módszereknél sokkal formálisabb, hivatalosabb konfliktuskezelő megoldás. Egyes esetekben a vitás felek jogi képviselői is jelen lehetnek, végkimenetele a munkaügyi bíróság elé is kerülhet. Ez a fórum a konfliktuskezelés utolsó mozzanata, amennyiben lehetséges próbálja más eszközökkel visszaállítani a kibillent munkahelyi harmóniát.

A munkahelyi konfliktus okai

A kirobbant konfliktusok ritkán fekete-fehérek, és gyakran előfordul, hogy a feszültség megteremtéséért nem egyetlen személy a felelős. A hatékony konfliktuskezelés és a hasonló helyzetek jövőbeli kialakulásának elkerülése érdekében az okok feltárása elengedhetetlen. A munkahelyi konfliktusok leggyakrabban előforduló okai a következők:

 • Személyiségbeli különbségek
 • Munkamódszerbeli különbségek
 • Személyes karrier megvalósítása során kialakult elszigetelődés
 • Félreértés vagy nem megfelelő kommunikáció
 • Erőforrások rendelkezésre állása
 • Támogatás hiánya vagy annak alacsony szintje
 • Nem megfelelően szervezett munkahely
 • Nem megfelelően szervezett vezetőség
 • Hátrányos megkülönböztetés
 • Munkaszerződés, munkaköri leírás hiánya

Hatékony konfliktuskezelés a munkahelyen

A Projektmenedzsermunkája során kísérje figyelemmel beosztottjai viselkedését, és folyamatosan keresse a konfliktus jeleit. A kulcs a kockázatértékelés, mely segít az időben történő felismerésben. Ne hagyja figyelmen kívül, hogy az elódázott problémák később hatványozottan térhetnek vissza, igyekezzen azonnal figyelmet szentelni a konfliktusokra.

Hozza létre és tudatosítsa kollégáiban a kitárt ajtó politikáját, azaz biztosítsa őket róla, hogy problémáikkal, aggodalmaikkal bátran felkereshetik önt. Ösztönözze munkavállalóit arra, hogy ne fojtsák magukba ellenérzéseiket, meglátásaikat, beszélgessenek önnel, ha szükségét érzik.

Tanuljon meg aktívan hallgatni. Számos munkavállalónak gyakran mindössze arra van szüksége, hogy meghallgassák, hogy érezzék, nincsenek egyedül a problémáikkal. Rendezzen rendszeresen kötetlen, nem hivatalos munkahelyi megbeszélést, ahol a kollektíva nyomás nélkül felvetheti ügyes-bajos dolgait.
Végül pedig a vitarendezés során maradjon nyugodt, pártatlan és távolságtartó. Ne feledje, hogy a munkahelyi vezetőnek példamutató módon kell viselkednie még egy elmérgesedett konfliktus esetén is.

ProjectspecAdam
Szeretek projektekben dolgozni, mert változatosak. Két ugyanolyan projekt sosincs. Ha lenne, azt már nem projektnek neveznénk. Dolgoztam Németországban, Svédországban, Ausztriában és Japánban. A blog azért jött létre, hogy a tapasztalataimat, gondolataimat megosszam a projektmenedzsment és projektvezetés terén.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most indultunk! Csatlakozz te is!

92RajongókTetszik

Bejegyzések véletlenszerűen

Legnépszerűbb bejegyzések