Projektmenedzsment és projektterv összefoglaló

A mai üzleti környezetben szinte minden munkához szükség van egy bizonyos mértékű projektmenedzseri tudásra.
Különböző iparágak különböző szakmai tudást igényelnek, azonban a projektmenedzseri elvek mindenhol ugyanazok.
Az alábbi oldalon az alapvető projekttel, projekttervel kapcsolatos fogalmak, összefüggések kerülnek röviden összefoglalásra, azoknak akik most ismerkednek a projektmenedzsment világával.

A bejegyzésben az alábbi témákról olvashat:

Mi a projekt

Egyszeren úgy lehet megfogalmazni, hogy egy határozott idejű vállalkozás, ahol egy új és egyedi termék kerül létrehozásra.

Ötlet > Tervezés > Design > Építés > Teszt > Lezárás

A végső termék lehet kézzel fogható, szolgáltatás vagy egy eredményt kell elérni.
Úgy lehet egy általános üzlettől megkülönböztetni, hogy időben meg van határozva egy eleje és egy vég dátuma. Előfordul, hogy a dátumok változnak a projekt során, azonban a cél megmarad, amit véghez kell vinni.

A projekt háromszög jelentése

Egy célt, ami előre meg van határozva, teljesíteni kell egy előre meghatározott időre, adott költségen belül és egy megállapodott minőségben.

Projekt háromszög

A projekt fogalma

A projekt olyan tevékenység, amely egy egyedi termék vagy szolgáltatás megteremtését szolgálja. A rutin tevékenységek nem tekinthetők projekteknek.
Hogy mik azok a tulajdonságai egy projektnek, amitől megkülönböztethető a szokásos üzletmenettől öt pontban összefoglalásra került.

Szokásos üzletmenet (BAU) vs. Projekt 5 pontban összehasonlítva

Business as usual (BAU)

1. A projekt egyszeri és új terméket kerül kifejlesztésre, bevezetésre. A BAU ugyanazt a terméket reprodukálja.
Projekt lehet egy új informatikai rendszer kialakítása, amelyet az üzleti hatékonyság javítása érdekében fejlesztenek ki. Az átadást követően a BAU használja a rendszert.

2. A projektek véges határidőn belül kerülnek átadásra, elvégzésre. A szokásos üzleti tevékenység a meglévő termék és szolgáltatás naponta ismétlődő tevékenysége.
Egy projekt keretében, egy gépet terveznek. Ezt a gépet majd a gyártásnál napi rendszerességgel kerül használatra.

3. A projektek olyan konkrét tervekkel rendelkeznek, amelyek megvalósításra kerülnek, és amelyeket általában a projekt eredményeihez igazítottak. Nem minden projekt ugyan olyan.
A projektmenedzsernek képesnek kell lenniük a tervek gyors és hatékony kidolgozására és végrehajtására.
A BAU a szokásos a belső eljárásokat és folyamatokat követi.

4. A projektet alaptőkéből finanszírozzák.
A szokásos üzleti tevékenységeket a működési költségvetésből finanszírozzák.

5. Projekt a változásokat vezeti be és az érdekelt felek által irányított projektmenedzseren keresztül, hogy javítson, létre hozzon vagy fejlesszen valamit.
A szokásos üzletmenet fenntartja a szervezeti folyamatokat és eljárásokat.

ProjektBusiness as usual
Autó tervezésAutó összeszerelés
Új szoftver fejlesztésTicket megválaszolása
Vasútvonal építéseVasúti vonal karbantartása

Technikák és módszerek – Hagyományos vs agilis PM

A fejlesztési módszereket két fő részre lehet osztani.
A klasszikus vízesés módszerre és az agilis módszerre. Az agilis módszertan egyre több iparágban kezd elterjedni a szoftverfejlesztéseb kívül.
A klasszikus projektmenedzsment megközelítések nagyon részletes tervezésre van szüksége. A projekthez kapcsolódó összes tevékenység, logikai függőségek, határidők és a mérföldkövek időben történő sorrendjének a részletes megtervezésére van szükség.
Az agilis fejlesztés a szoftverfejlesztésből alakult ki, ahol a fejlesztési szakasz több kisebb 2-4 hetes szakaszokból áll és a fejlesztendő funkciók módosíthatóak.

Bővebb információ az agilis projektmenedzsermentről itt található.

Vizesés projekt vs. agilis projekt
Vizesés projekt vs. agilis projekt szoftverfejlesztés esetén

Projekt öt lépésben összefoglalva az elejétől a végéig

A projektben az előrehaladástól függően, minden fázisban más és más dolgot kell elvégezni. Öt fő fázisra lehet felosztani.

Első lépés – Projekt előkészítése keretében az alábbi dolgok kerülnek megvalósításra

 • Projektötlet
 • Projektcél megfogalmazása
 • Projektalapító okirat
 • Projekt leírásának elkészítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (remélhetőleg)

Második lépés – Projekttervezés

 • A szerepek és felelősségek meghatározása
 • Scope nyilatkozat kialakítása
 • Tevékenységek strukturálása
 • Időterv kialakítása mérföldkövekkel
 • Erőforrás tervezés
 • Költségtervezés
 • Projekt kockázatok feltárása

Harmadik lépés – Projektkezdet

 • A felelősség átadása a projektvezetőnek és a csapatnak
 • Kick-off megbeszélés a csapattal

Negyedik lépés – Projekt megvalósítása

 • A projekt előrehaladásának ellenőrzése
 • Folyamatos kockázat menedzsment
 • Controlling
 • Teljesítményértékelés

Ötödik lépés – Projekt lezárása és elemzése

 • Projekt átadása
 • Zárójelentés elkészítése
 • Záróértekezlet
 • Lessons learned
 • Értékelés
 • Archiválás

Mekkora is lehet egy projekt?

Egy projekt akkor tekinthető kicsinek, ha rövid idegig tart, kevés óra szükséges az elvégzéséhez és a költségvetés mértéke kisebb egy átlagosnál projektnél. Kisebb a komplexitása is és fontos megjegyezni, hogy a rizikója is kisebb. Közepes és nagy projektek esetén már több dologra kell figyelni és projekt rizikója is nagy.

Az alábbi táblázatban össze lettek foglalva azok a legfontosabb tényezők, amiket a projekt nagyságától függően érdemes és figyelmemmel kísérni és a szükséges dokumentumkát el kell készíteni, hogy a projekt sikeres legyen. Természetesen egy alapos tervezés csökkenti a projekt kimenetelének a kockázatát. Azonban nincs mindig idő alapos tervezésre vagy egyéb előre nem ismer faktorok is megnehezíthetik a projektet. Ha az erőforrások rendelkezésre állnak hasznos az elején a projektet alapos megtervezni.

Átugrom a táblázatot és megyek a projektterv 10 lépés összefoglalóra

Kisebb projektKözepes nagyságú projektNagy projekt
Elindulás alapja a
projektnek
Szerződés
Szerződés
Üzleti esettanulmány
készítése
Csapat felállítása
Szerződés
Üzleti esettanulmány készítése
Megvalósíthatóság esettanulmány készítése
Csapat felállítása
Projekt tábor
Projekt teljesítéséhez szükséges feltételekProjektterv készítés
Kommunikációs terv készítés
Projektterv készítés
Kockázatelemzés
Kommunikációsterv
Felőség mátrix (ha szükséges)
Projekt jelentés
Felülvizsgálat időközönként
Beszállítok keresésé
Projekt erv
Kockázatelemzés
Erőforrás tervezés
Pénzügyi terv
Kommunikációsterv
Felelőság mátrix
Projektjelentés
Felülvizsgálat időközönként
Beszállítok keresése
Felülvizsgálat módszerei
Monitorozás, kontroll
Monitorozás, kontroll
Jelentés készítés
Időterv felülvizsgálat
Minőség biztosítás
Változás menedzsment
Folyamatos kockázatelemzés menedzsment
Beszámoló adása a projektről
Monitorozás, kontroll
Jelentés készítés
Időterv felülvizsgálat
Minőség biztosítás
Változás menedzsment
Folyamatos kockázatelemzés
Csapat kommunikációs terv felülvizsgálata
Beszállítok felülvizsgálata, értékelése
Beszámoló adás a projektről
Lezáráshoz elvégzendő feladatokÁtfogó dokumentáció, ami a projektről készültKomplett projektlezáró dokumentáció készítés
Projekt áttekintés
Lesson Learned
Komplett projektlezáró dokumentáció készítés
Projekt áttekintés
Lesson Learned

Projektterv kialakítása 10 lépésben összefoglalva

A projekt sikerének egyik kritikus tényezője az alaposan kidolgozott projektterv.
A projektgazdálkodási tervként ismert projektterv olyan dokumentum, amely egy projekt hatókörét és célját tartalmazza.

Legfontosabb tisztázni, hogy mi a projektterv célja

Mielőtt elkezdődik a projekt, tisztázni kell, hogy mi a cél.
Piackutatást kell végezni, igényt fel kell mérni, politika és általános kockázatokat is meg kell vizsgálni. Ha az igény és a lehetőség megvan, akkor lehet a projektet elkezdeni.
A megvalósíthatósági tanulmány szerves részét kellene, hogy képezze minden projektkezdetekor. Azonban ez sokszor nem vagy csak nagyon minimálisan történik meg. Jobb eset, ha minimálisan is, de elkészül. Ha elkészítésre kerülne, látni lehetne, hogy a projektnek van-e egyáltalán létjogosultsága. Sokszor azért nem készül el a megvalósíthatósági tanulmány, mert nincs elég erőforrás rá, azaz idő és pénz. Pedig ha egy minimális ráfordítás is lenne, akkor látni lehetne, hogy megéri-e egyáltalán a projektet elkezdeni.

Sokan néha úgy érezhetik, hogy a projektterv is csak egy dokumentum, azonban, annál többről van szó. A projekt sikerének szerves részét képezi.

Azonban, hogy a projektalap le legyen fektetve, három fontos dolgot kell tisztázni a projekttervben. Az eredményeket, amit szállítani szükséges, az időtervet és hogy mekkora költség van a megvalósíthatóságra.
A projektterv meghatározza azt a folyamatot, amelyet a projekt hatáskörébe tartozik. A terv létfontosságú információkat ad minden stakeholder (érdekelt fél) számára.

1.   lépés: A szerepek és felelősségek meghatározása

Nem minden kulcsfontosságú érdekelt fél fogja megvizsgálni az összes dokumentumot, ezért meg kell határozni, hogy kik a projektben részt vevő személyek. Jóvá kell hagyniuk a terv egyes részeit. Kulcsszereplők:

A projekt támogatója, szponzorja, aki a teljes projektet birtokolja és finanszírozza. A szponzoroknak felül kell vizsgálniuk és jóvá kell hagyniuk a terv minden pontját.
Kijelölt üzleti szakértők, akik meghatározzák a végtermékre vonatkozó követelményeiket. Segíteniük kell a hatókör alapvonalának kidolgozását és a kapcsolódó dokumentumok jóváhagyását.
Projektmenedzser az, aki létrehozza, végrehajtja és ellenőrzi a projekttervet. Mivel a projektmenedzser megépíti a tervet, nem kell azt jóváhagynia.
Projekt csapat, akik a végtermékért felelősek. A csapatnak részt kell vennie a terv számos fejlesztésében, mint például a kockázatok, a minőség és a tervezési kérdések azonosításában. A csapat általában nem hagyja jóvá a projekttervet.
A projektben részt vehetnek más személyek, mint például a könyvvizsgálók, a minőség- és kockázatelemzők, a beszerzési szakemberek stb. Lehet, hogy jóvá kell hagyniuk a rájuk vonatkozó részeket, például a minőségi vagy beszerzési tervet.

2.   lépés: Kick-off találkozó megtartása

A kick-off találkozó annak a módja, hogy az érdekelt felek egyeztessenek a projektről. Használható arra, hogy megkezdje a bizalom megteremtését a csapattagok között, és gondoskodjon arról, hogy mindenki elképzeléseit figyelembe vegyék. Néhány téma, amely a kick-off találkozón szerepelhet:

 • Üzleti jövőkép és stratégia (a szponzortól)
 • A projekt jövőképe (a szponzortól)
 • Projekt cél egyeztetés
 • Szerepek és felelősségek
 • Csapatépítés
 • Alapszabályok

3.   lépés: Projekt hatáskör (scope) nyilatkozat kialakítása

Vitathatatlanul a projektterv legfontosabb dokumentuma. Ez a projekt többi részének alapja. Leírja a projektet, és arra használják, hogy az érdekelt felek közös megállapodást kapjanak. Egyértelműen leírja, hogy minek kell lennie a projekt eredmények. Ez az alapja a szponzor és más érdekelt felek elvárásának és megegyezésének, és csökkenti a téves kommunikáció esélyeit. Ez a dokumentum valószínűleg növekedni fog és változik a projekt élettartamával, az igényelt változások alapján. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a projekt célkitűzését, hogy mi fog történni a projekten keretében.
A legfontosabb mérföldköveket és egyéb összetevőket a projekt méretétől és jellegétől függően is szerepeltetni kell. Úgy kezelhető, mint a projektmenedzser és a szponzor közötti szerződés, amely csak a szponzor jóváhagyásával módosítható.

4.   lépés: Tevékenységek strukturálása – Work breakdown structure (WBS)

Tevékenységek strukturálása Work breakdown structure (WBS)
Tevékenységek strukturálása Work breakdown structure (WBS)

Amint az elérendő eredmények, célok megerősítésre kerülnek, azokat egy munkamegosztási struktúrává (WBS) kell fejleszteni. A projekt összes feladatának lebontására szolgál.

Meg kell határozni a fő tevékenységeket abban a sorrendben ahogy elvégzésre kerülnek és utána lebontani kisebb elemekre. Így csoportokra lesz bontva a feladat és ez alapjául szolgál majd a további tervezésnek, mint például pénzügy, erőforrás tervezés, kockázat elemzése.

A legalacsonyabb szintet „munkacsomagnak” nevezik.

A WBS-t gyakran feladatmegosztásnak tekintik, azonban itt csak a fő munkacsomagok meghatározása történik. A tevékenységek és feladatok lebontása egy következő lépésben valósul meg.

5.   lépés: Az időterv és költségalapok kidolgozása

A tevékenységi struktúra alapján meg kell határozni, hogy mekkora erőforrás szükséges az egyes munka csomagokhoz.
Utána meg kell határozni, hogy egy csomagot mennyi ideig tart elvégezni.
Figyelembe kell venni az erőforráskorlátokat, hogy mennyi időt kell az adott folyamatra fordítani.
Utána meg kell becsülni a költségeket egy általános munkaórával számolva.
Ezután pedig az időtervet kell elkészíteni. Fel kell tüntetni, hogy az egyes lépések mennyi ideig tartanak.
Miután az alap elkészült utána többször finomhangolni kell az időtervet és az erőforrás tervezést, ami majd a költség alapot képezi.

6.   lépés: Alapkezelési bázisterv létrehozása, megerősítése

Miután meghatározásra került a hatókör, az időterv és a költségalap utána a csapat is átvizsgálja a tervet. Minden menedzsment tervnek van egy felülvizsgálati (review) és jóváhagyási szakasza (approval).

7.   lépés: Az emberi és tárgyi erőforrás igény kidolgozása

Az erőforrás igény kidolgozása egy olyan táblázat, amely megmutatja, hogy az egyes erőforrások milyen időszakokra, általában hónapra, negyedévre és évre bontva vonatkoznak, hogy mikor mekkora az emberei és tárgyi erőforrás szükséges.

Hasonló a többi projektmenedzsment diagramhoz, mint például a Gantt diagramhoz, de nem jelenít meg a feladatokat vagy a kritikus útvonalat. Csak azt az időszakot és erőforrást mutatja, hogy az erőforrás mennyi ideig marad a projekten.

8.   lépés: A projekt kockázatainak és minőségének elemzése

A projekt kockázatainak elemzése nemcsak a kockázat felmérését foglalja magában, hanem a kockázatkezelési tervek kidolgozását, hogy megértsék és kommunikálják, hogy hogyan reagál a csapat a nagy kockázatú eseményekre.

A projekt minősége elemzése annak a biztosítását jelenti, hogy a végtermék nemcsak megfelel a vevői előírásoknak, hanem az, amit a szponzor és az üzleti szakértők ténylegesen megrendeltek. A hangsúlyozása a hibák megelőzésére irányul, ahelyett hogy megvizsgálnák a terméket a projekt végén.

A minőségi terv létrehozása magában foglalja a szabványok, az elfogadási kritériumok és a mérőszámok meghatározását, amelyeket a projekt során használni fognak. A terv tehát a projekt során elvégzett összes minőségi felülvizsgálat és ellenőrzés alapja lesz, és a projekt végrehajtása során használják.

9.   lépés: A kommunikációs terv kidolgozása

Ennek a dokumentumnak a lényege, hogy ki-kivel kommunikál és ki-kinek eszkalál a projekt során, hova lesznek a dokumentumok mentve.
Ahol a projektinformációk tárolva lesznek és kik férhetnek hozzá.

10.   lépés: A projekt egyeztetése a szponzorral

Miután a projektterv elkészült átadásra kerül a projektterv a szponzornak és együtt felül lesz vizsgálva és végén remélhetőleg a szponzor jóváhagyja.

A projektcsapat tagjai

A projekt csapattagjai több szakterületről, részlegektől, külső cégek vagy beszállítók is lehetnek.

A projektben elérendő feladatoktól függőn kerül kialakítás a projekt TEAM.

Together everyone achieves more
Azaz együtt mindenki többet ér el

Projekt szponzor

A szervezet vagy csoport tagja, aki biztosítja az erőforrásokat (pénz többek között), a működési feltételeket. Ő a projektmegbízó és a végén neki kell szállítani a projekt eredményeket. Kinevezi a projekt menedzsert. Ő lesz az, aki a végén az egész projekt sikerért felelős.

Megrendelő

A megrendelő fizeti a projektért. Megadja, a termék követelményeit. Lehet belső vagy külső megrendelő. Részlegesen a szervezet, csoport tagja lehet

Projektmenedzser

A projektmenedzser a projektet vezeti, nem pedig az embereket. Felelős a tervezésért, organizációért, projekt felügyeletéért. A projektnek csak egy projektmenedzsere van.
Felelős a projekt kezdeti szakaszától a projekt lezárásig. Ő az a személy, aki közvetlenül együttműködik a projektszponzorral.
Jó kommunikációs, koordinációs és vezetői képességekkel kell rendelkeznie.

Projektvezető

Vezet, tervez, szervez, irányít.
A projektvezető a projekt működésének, a csapattagok irányításának napi feladatait látja el. Szakmailag kell inkább átlátnia a projektet, mint menedzsment szinten. A projektmenedzsmenthez is kell értenie, azonban a projektvezető nem ugyan azokat a feladatokat kell hogy ellássa, mint egy projektmenedzser. (lásd lejjebb a táblázatot)

Mi a különbség a projektvezető és projektmenedzser feladati között?

Bár a projektvezető (PV) és a projektmenedzser (PM) szerepe hasonlónak tűnik, fontos különbségek vannak.

PM és a PV különböző személy
PM és a PV különböző személy

Az álláshirdetésekben is nem egészen egyértelmű, hogy most az állás konkréten PV vagy PM kiírás. A projektmenedzseri szót szívesebben használja mindenki, mert jobban hangzik.

Lejjebb összehasonlításra került, hogy mi lehet a két szerepkör közötti különbség. Hierarchiában a két hasonló munkakör került össze hasonlításra. Ha valaki megnéz egy álláshirdetést akkor láthatja, hogy a különbségek a két feladat között elenyészőek, csak sokszor a megnevezés különböző.

Ha valaki projektmenedzseri munkát vállal el, meg kell érteni a különbségeket, nehogy a végén a feladatok elvégzésé során projektvezetői feladatokat lásson el.

Projektmenedzser és projektvezető feladatainak összehasonlítása

Projektmenedzser feladataiProjektvezető feladatai
Az egész projekt során a projektet vezetiEmbereket vezeti a projektben
Csak egy projektmenedzser lehetTöbb projektvezető lehet
Figyel a projekt kimenetélére a végtermékre,
azonban a nagyobb hangsúlyt a határidőkre, költségvetésre, erőforrásokra fordítja
A projekt kimenetelére fókuszál
Felügyeli a folyamatokatEmbereket vezeti a csapatban, akiknek kiosztja a feladatot
Ha valami probléma van a projektben megoldást keres ráÉrtéket ad a projekt csapattagok számára, motiválja őket
Együtt dolgozik a projektvezetőkkel a projekt akadályainak eltávolítása érdekében Megbeszéléseket vezeti, a fő csapat tagok számára
Költségvetésért felelős
Költségvetésért részben felelős
Projekt státusz és állapotjelentéseket hoz létreProjekt célokat felügyeli
Projekt folyamattal kapcsolatos problémákat rögzíti és nyomon követiMinden problémákat rögzíti és nyomon követ

Lehetséges cégenként, hogy hogyan nevezik az adott pozíciót. Amikor valaki egy állásra jelentkezik, akkor az állásajánlatban már meg kell, hogy legyen fogalmazva, hogy mik lesznek a feladatai.

PM és a PV ugyanaz a személy
Ha PM és a PV ugyanaz a személy

Projektkoordinátor

Projektkoordinátor feladata, hogy besegítsen a projektmenedzsernek. Nem lát el vezetői feladatot.
Ahol minden projekttag egyenlő jogban részesül ott a projektkoordinátor veszi át a moderátor szerepét. Ő gyűjt be minden információt a projekttel kapcsolatban, összegez, határidőket vesz figyelembe, változások jóváhagyását követi nyomon, koordinálásával foglalkozik. Megbeszéléseket szervez és vezet.
Munkája adminisztratív munkának tekinthető, azonban a munkája elvégzéshez alap projektmenedzseri tudás szükséges. Hosszabb távon akár projektmenedzser is lehet, amennyiben projektmenedzseri továbbképzésen vesz részt.
Kisebb projektek esetén nem szükséges projektkoordinátor alkalmazni.

Projekt felügyelő bizottság

A legfőbb ellenőrző bizottság, felső menedzsment tagjaiból áll. Felügyelik az erőforrásokat, határidőket, kommunikációt. Minden olyan tényezőt, ami a projekt sikerét veszélyezteti. Nagy projektek esetén szükséges kialakítani a bizottságot.

Projekt alcsoportok vezetői/Funkcionális vezetők

Amint lejjebb látni lehet, elég sok feladatot el kell látni. Minden funkciórészlegnek van egy van egy kijelölt vezetője, aki a csoport vezetője, küldöttje. Például tervezés, szimuláció, minőségbiztosítás, gyártás, stb

 • A projektvezető alatt helyezkedik el.
 • Ők mennek el minden fontos megbeszélésre a csoportból, övék a felelősség.
 • Koordinálja a csapatát az időtervnek megfelelően.
 • Többi részleggel kommunikál, informálja a termékkel fejlesztésével kapcsolatban.
 • Egy csapatot irányít és felügyel, hogy a termék és a folyamat az előírásoknak megfelelően haladjon.
 • Kezeli és megoldja a termékkel kapcsolatos problémákat, ha szükséges eszkalál.
 • Rendszeresen jelentést ad a folyamatról.
 • Jóváhagyj a javasolt módosításokat, amennyiben valós a módosítási kérelem.
 • A beszállítóért felelős, amennyiben a projektben be van vonva.
 • Rendszeres jelentéseket készít a projektről, hogy hogyan halad az adott feladat, hol vannak az elakadások.
 • Napi rendszerességgel kommunikál a csapata tagjaival. Mindig rendelkezésre kell állnia a csapattagok számára.
Projekt alcsoportok vezetői
Projekt alcsoportok vezetői

Funkcionális csoportok

Funkcionális csoportok azok akik az adott funkció elvégzésért, fejlesztésért felelősek például design, tesztelés, szimuláció elkészítése stb.
Az ő szakértelmük nélkül nem lenne projekt. Alapesetben nem látnak el szervezéssel kapcsolatos munkát.
Ha minimális létszámból állt egy projekt, akkor a funkcionális csapat minden egyes tagja felel a szervezési feladatok elvégzésért.

Projektasszisztens

Az információk összegyűjtése és terjesztése mellett adminisztratív feladatokat lát el, mint például az ütemezés és a megbeszélések rögzítése.
Szükséges ismeretei:

 • Az egyik legfontosabb tulajdonsága a kommunikációs képessége. Ő kommunikál e-mailen vagy telefonon keresztül az érdekelt felekkel.
 • Időgazdálkodás és szervezési ismerek kiterjedt ismerete szükséges. Mindig tudja, hogy mi történik a projektben.
 • Megbeszéléseket szervez, jegyzőkönyvet ír.
 • Bírja a stresszt. Lehetséges, hogy a dolgok gyorsan változnak és gyorsan kell reagálnia, ezáltal lehetséges, hogy félreértések lesznek.
 • Jártas az irodai számítógépes programok használatában.
 • Kiismeri magát a számok világában. Lehetséges, hogy a projektmenedzsernek segítenie kell kimutatásokat készítenie.
 • Magas probléma megoldó képességgel kell rendelkeznie. Ha a projektmenedzser nem elérhető, akkor lehetséges, hogy neki kell néhány feladatot kiosztania, irányítania.
 • A projekt asszisztensnek nem kell olyan projektmenedzsment tusással rendelkezni, mint a projektkoordinátornak.
 • Általános személyi asszisztens feladatot lát el.

Projektérintettek és a fő projekt érintettek

A projektérintettek azok a személyek, akik érdekeltek a projekt kimenetelében. Projektcsapat, projektmenedzserek, vezetők, projekt szponzorok, ügyfelek és felhasználók.
A fő projektértintettek azok a személyek vagy ügyfelek, akik a terméket jóváhagyják.

Egyéb projekttagok

A projekttől függően még sok más, többek között: eladók/beszállítók, vállalkozók, tulajdonosok, kormányzati szervek, média és még sokan mások akik a projekthez szolgálnak információval vagy a projekt eredménye lehet fontos számukra.

Összefoglaló

Ez egy átfogó írás, amely információként szolgál. Igyekeztem összegyűjteni a projekttel kapcsolatos legfontosabb információkat. Természetesen lehetett volna sok egyéb témát felsorolni. Bárki, aki ezt az oldalt olvassa, magának kell eldöntenie, hogy hogyan használja az információt. Minden projekt más, mind valamiben különbözik és mindig új kihívások rejteget.

Keress projekttel kapcsolatos témák között jobb oldalon a címkék között vagy fent a PM-témák kategóriában.